Nedladdningslista
地点/场所

北欧化工Stenungsund

北欧化工Stenungsund

北欧化工AB

Industrivagen
瑞典
电话。 +46 303 860 00
传真: +46 303 864 49
漂移,och underhallsinformation
Meddelande- 2021-10-04, 14.51
Våra anläggningar går医学稳定漂移
Meddelande- 2021-09-22, 17.26
Uppstart av krackeranlaggningen
Meddelande- 2021-09-11, 23.30
Driftstörning på vår krackeranläggning

真主安拉meddelanden

北极星är den enda petentillverkaren (PE) i Sverige och våra anläggningar finns i Stenungsund, 50公里norr om Göteborg。Vår krackeranläggning i Stenungsund är en de mest flexibla i Europa genom att vi kan använda fyra råvaror i krackningsprocessen (nafta, etan, propan och butan)。Huvudprodukterna är eten och propen och dessa används som råvara i vår polyetenanläggning för att producera högteknologiska högdensitetspolyeten (HDPE), lågdensitetspolyeten (LDPE) och Borstar®- produckter, framför allt för kabel- och rörmarknaderna。

Vattenanga

Då vi producer vattenånga vid våra produktionsanläggningar kan denna vattenånga synas som en rökpelare vid klart och vindstilla väder。

Fackling

这是一个很好的方法,我们可以把它用在北方,也可以用在北方。Facklingen är en del av vårt säkerhetssystem och är ett tecken på att läget är under kontroll, trots att processen inte fungerar normalt (t.ex när vi startar eller stoppar fabriken)。Om en driftstörning inträffar ingår facklorna i ett system som gör att man inte behöver släppa ut de brandfarliga gaserna direkt i luften。Istället skickas de till facklorna, där de kan förbrännas på ett säkert sätt。他的标准是säkerhetsventil。你可以看到他的照片består av kolpartiklar som kan jämföras med kolpartiklar upppkommer Vid eldning i braskamin, biltrafik eller annan förbränning。Vanlig vattenånga tillsätts för, att undvika sotande fackling och the tar bort sotflagorna men i gengäld medför det buller。Sotande fackling uppstår när ångtillförseln inte är tillräcklig。

Nedladdningar

Certifikat

真主安拉dokument
Certifikat Stenungsund - ISO 14001
Certifikat Stenungsund - ISO 9001
Certifikat Stenungsund - ISO 50001
Certifikat Stenungsund - ISO 17025
Certifikat Stenungsund - ISCC EU